Karbon Lábnyom leírás

KARBONLÁBNYOM

 

Mi az a karbonlábnyom?

A karbonlábnyom vagy szénlábnyom az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásának egyik mértéke. Segítségével mérhetővé válik, hogy mennyiben járulunk hozzá a globális felmelegedéshez. A karbonlábnyom megmutatja, hogy egy cég tevékenysége, egy ember életmódja vagy egy termék életciklusa nyomán mennyi üvegházhatású gáz (ÜHG) kerül a légkörbe, de karbonlábnyomról akár szolgáltatások vagy rendezvények esetén is beszélhetünk. Minél nagyobb a karbonlábnyom, annál nagyobb az éghajlatváltozásra mért hatás.

Mi a karbonlábnyom mértékegysége?

Minden ÜHG-kibocsátást tonna szén-dioxid egyenértékben (t CO2e) számolunk, ami egyben a karbonlábnyom mértékegysége is. Vállalatok és egyének esetében rendszerint 1 éves időszakra vonatkozóan számolunk karbonlábnyomot. A karbonlábnyom mértékét, nagyságát magánszemélyek és üzleti vállalkozások esetében éves szinten, a termékek esetében pedig az alapján, hogy az adott termékhez kapcsolódó gyártási és logisztikai folyamatok során mennyi üvegházgáz-kibocsátásra kerül sor.

 

Mennyi egy átlagember éves átlagos karbonlábnyoma?

A magyar átlagos egyéni karbonlábnyom 5,7 tonna szén-dioxid egyenérték/fő, ugyanez Németországban 10,5 tonna CO2e/fő, az USA-ban pedig 20 tonna CO2e/fő körül alakul.

 

Miből áll össze a hétköznapi emberek karbonlábnyoma?

A lakosság karbonlábnyoma az alábbiakból áll össze:

háztartási energiafogyasztás: villamos-energia, földgáz, fatüzelés, távhő stb.

gépkocsi-használatból eredő üzemanyag-fogyasztás

tömegközlekedési eszközök használata

légiközlekedés

hulladék

étkezés

használati tárgyak vásárlása

internetezés, banki szolgáltatások stb.

szabadidős tevékenységek (nyaralás, sport, kultúra, szórakozás)

Ez azt jelenti, hogy a fenti tevékenységekkel Te, személyesen is hozzájárulsz az éghajlatváltozáshoz. Az azonban csak rajtad múlik, hogy a mindennapi tevékenységeiddel milyen mértékben terheled a környezetet.

Mi a jelentősége az ún. karbonlábnyomnak?

A karbonlábnyom egy olyan indikátor, amellyel mérni tudjuk a kibocsátások környezeti hatását és meghatározásának egyik célja, hogy megtudjuk, egy ország, település, vállalat vagy magánszemély termelése, életmódja, fogyasztási szokásai mennyiben felelnek meg a fenntarthatóság kritériumainak.

Hogyan becsülhetem meg cégem karbonlábnyomát?

A világon először a Bureau Veritas által hitelesített karbonlábnyom kalkulátor a Carbon Solutions Global Ltd. saját fejlesztésű karbonlábnyom kalkulátora, ami a maximális biztonságot és átláthatóságot garantálja.

A karbonlábnyom-kalkulátor lehetővé teszi, hogy ügyfelei gyorsan és egyszerűen, egy teljesen online folyamaton keresztül felmérjék karbonlábnyomukat.

 

A KARBONLÁBNYOM CSÖKKENTÉSE

 

A változó klíma változó életminőséggel jár

 

Ugye Te is látod, hogy radikális változások mennek végbe Földünk éghajlatában? Elég, ha csak arra az országra gondolsz, ahol élsz. Az időjárás sokkal szélsőségesebb és kiszámíthatatlanabb, mint akár csak 10 évvel ezelőtt. És ne gondold, hogy ez Téged előbb-utóbb nem érint majd közvetlenül. Lehet, hogy most még nem vagy frontérzékeny és természeti katasztrófa sem történt a környezetedben, de az éghajlatváltozás globális élelmiszer-kereskedelemre gyakorolt hatását néhány évtizeden belül minden ember érezni fogja.

Az éghajlatváltozás már elkezdődött, és rajtad is múlik, hogy a nem is olyan távoli jövőben mekkora hatást gyakorol életünkre!

A globális felmelegedés a mértéktelen károsanyag-kibocsátás következménye (itt konkrétan az üvegházhatású gázokra gondolunk), ami az energiafelhasználással járó tevékenységek velejárója. A klímaváltozást tehát mi, emberek okoztuk és okozzuk mindennapi és üzleti célú tevékenységeinkkel.

Gondolj csak bele, ha ekkora változást okoztunk minden szándékosság nélkül, akkor vajon mi mindent érhetünk el tudatossággal és összefogással! Ha képesek voltunk mi, emberek megváltoztatni a Föld éghajlatát, akkor miért ne lennénk képesek megfékezni a változást?!

A klímaváltozást tehát mi, emberek „hoztuk össze”, akkor ki más fékezhetné azt meg, mint mi? Hogy mit tegyünk?! Ugyanazt, amit eddig, csak közben tartsuk szem előtt az új szempontot:

ÉLJ ÚGY, HOGY 10 ÉV MÚLVA IS LEGYEN HOL ÉLNED!

A KÖTELEZŐ KARBON PIAC

 

Milyen nemzetközi egyezmények szabályozzák az üvegházhatású gázok kibocsátásait?

Az első, kötelezettségvállalásokat is tartalmazó klímaegyezmény a Kiotói Jegyzőkönyv volt. A Kiotói Jegyzőkönyv célja a földi légkörbe jutó üvegházhatású gázok (ÜHG, a három legjelentőssebb: szén-dioxid, metán, dinitrogén-oxid) mennyiségének szabályozása és szigorú keretek közé szorítása. A Kiotói Egyezmény első vállalási időszaka 2012 végén járt le. Megújítása 2015-ben a Párizsi Megállapodás keretében történt meg.

Mit vállaltak az országok a Párizsi Megállapodásban?

Az ENSZ klímakonferenciájának 195 résztvevő országa vállalta, hogy 2100-ig 2 Celsius fok alatt tartják az átlaghőmérséklet-emelkedést, illetve elkötelezettségüket rögzítették, hogy lehetőség szerint 1,5 Celsius fok alá csökkentik ezt az értéket. Az eredményesség érdekében 2023-tól ötévenként felülvizsgálják a célok teljesítésének folyamatát, így nyomon követhetővé és összevethetővé válnak az országok eredményei, ugyanakkor az egyes országok vállalásait nem tartalmazza a dokumentum. Távlati célként a résztvevők kitűzték, hogy 2050 utánra a gazdaság teljesen karbon semlegessé váljon. Mindehhez természetesen jelentős pénzügyi források bevonására is szükség lesz. Ehhez kapcsolódóan a fejlett államok vállalták, hogy 2020-ig évente összesen 100 milliárd dollár támogatást adnak a fejlődő államok részére az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállásra és annak működtetésére.

Mit nevezünk kötelező piacnak?

Az Európai Unió tagországai által vállalt kibocsátás-csökkentési célok biztosítására létrejött az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszere (EU-ETS), amely az éghajlatváltozás elleni küzdelem egyik fő eszköze lett. Célja az ipari üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése a legköltséghatékonyabb módon. Az EU ETS kötelező piaca több mint 11 000 erőművet és ipari üzemet tömörít 31 országban, valamint 2012 óta magába foglalja a világ összes Európában repülő légitársaságát is.

AZ ÖNKÉNTES KARBON PIAC

 

Mi az önkéntes karbon piac célja?

Az önkéntes karbon piacon vállalatok és magánszemélyek önkéntes alapon támogatnak olyan projekteket, melyek hitelesített és ellenőrzött módon bizonyították, hogy hozzájárulnak a szén-dioxid kibocsátás elkerüléshez vagy csökkentéshez. Ezek a projektek önkéntes karbon krediteket (más néven önkéntes kibocsátás-csökkentési egységeket VER, CER, stb.) bocsáthatnak ki, melyeket a vállalatok és magánszemélyek megvásárolhatnak, így támogatva az adott projektet. Az önkéntes karbon piac lényege tehát, hogy mindenki számára elérhető.

Mi az önkéntes karbon piac működésének lényege?

Amikor valaki karbon krediteket vásárol és nyugdíjaztat, akkor tulajdonképpen anyagilag támogat egy üvegházgáz-kibocsátás elkerüléssel járó projektet, hiszen az értékesítési folyamat során a karbon kreditek eladási árának nagy része visszakerül a projekthez. Így, bár a karbon kreditek felhasználása által nem saját kibocsátásunkat csökkentjük, mégis pozitív hatást gyakorolunk a környezetre.

Mi a különbség a kötelező és önkéntes piac közt?

A kötelező piacon az EU által meghatározott mennyiségű, fokozatosan csökkenő számú kvóták cserélnek gazdát a jogszabályoknak való megfelelés céljából, az önkéntes piacon pedig valós zöld beruházások után kapott (szintén szigorú nemzetközi hitelesítésen áteső) karbon kreditek kereskedelme folyik. Az önkéntes piac a kötelező piactól függetlenül működik, hiszen ez egy állami szabályozástól független piac, ahol nem a jogszabályi megfelelés miatt, hanem valamilyen más motivációból vásárolnak kibocsátási egységeket a szereplők, köztük magánszemélyek is. A legfőbb motivációs okok a társadalmi felelősségvállalás, illetve ennek a marketing értéke.

Mi az előnye az önkéntes piacnak?

Az önkéntes piac megjelenésének köszönhetően a jelentős volumenű károsanyag-kibocsátással működő vállalatok (pl. erőművek, gyárak, stb.) mellett a magánszemélyek és a kis- és középvállalkozások számára is lehetővé vált a felelősségvállalásnak ez a formája. Az önkéntes karbon kreditek haszna abban rejlik, hogy a piac minden résztvevője számára hasznot hoz: biztosítja a zöld projektek finanszírozásának folytonosságát, ami a karbon kredit előállítói oldalának érdekeit képviseli, ugyanakkor a cégek számára kommunikációs és reklámértéket képvisel és kifejezi, hogy azok kiemelten fontosnak tekintik a fenntartható fejlődést.

Kik az önkéntes piac szereplői?

Az önkéntes piac, jellegéből fakadóan, mindenki számára elérhető. Alapvetően mégis a legnagyobb multinacionális cégek képviselik a piac vevői oldalának nagy részét, azonban egyre több kis- és középvállalkozás is felismeri az önkéntes karbon ellentételezésben rejlő marketing és kommunikáció előnyöket. Ezen túlmenően a magánszemélyek növekvő tábora választja a környezetvédelmi projektek támogatására az önkéntes karbon piacot. Karbon kredittel eladói és kereskedelmi céllal a nemzetközi önkéntes piacon a zöld projektek fejlesztői, nagykereskedők és brókerek egyaránt foglalkozhatnak Az önkéntes piac mérete 2013-ban 100 millió EUR körülire volt tehető. A kreditek adás-vétele online „piactéren” történik, ahol a számlatulajdonosok jogosultságaik szerint adhatnak-vehetnek krediteket.

Hogy néz ki a bizonyítvány (certificate) és milyen információkat tartalmaz?

A bizonyítvány az alábbi adatokat tartalmazza:

Ellentételezett tevékenység megnevezése (pl. céges karbonlábnyom vagy annak egy része);

Az ügyfél neve;

Az ellentételezett időszak;

Az ellentételezés céljából lenyugdíjaztatott karbon kreditek száma;

A karbon krediteket kibocsátó projekt neve;

A karbon kreditet minősítő szabvány neve;

A lenyugdíjaztatott karbon kreditek egyedi azonosítója.

Mi a garancia rá, hogy valós kibocsátáscsökkenéssel történik az ellentételezés?

A ZeroCO2 mozgalom (www.zeroco2.cc) szakmai és technikai hátterét biztosító Carbon Solutions Global kiemelten nagy hangsúlyt fektet arra, hogy csak hiteles forrásból származó, magas minőségi színvonalat képviselő karbonkrediteket kínáljon ügyfelei számára. A Carbon Solutions Global egyszerű, átlátható és külső hitelesítő szervek által is jóváhagyott hitelesített rendszere (kiegészülve a nemzetközi regiszterek felületeivel) lehetővé teszi azt, hogy az egyéni vásárlók is nyomon követhessék a saját karbonkibocsátásuk ellentételezésére felhasznált karbonkreditek útját.

Hogyan ellenőrizhető hogy valóban megtörtént a nyugdíjaztatás?

Az ügyfél bármikor le tudja ellenőrizni az interneten keresztül, hogy tényleg megtörtént-e a nyugdíjaztatás. Ehhez többféle lehetőség is rendelkezésre áll. Egyrészt a CSG honlapján található „belső regiszter”-ben szerepel az összes ellentételezési tranzakció, a regiszterre mutató egyedi hivatkozással, amelyre kattintva az ügyfél megtekintheti a nyugdíjaztatás tényét megerősítő Markit regiszterbejegyzést. Másrészt az ellentételezéskor kiállított bizonyítványon a felhasznált kreditek egyedi azonosítójára vagy a saját nevére rákeresve az adott regiszterben szintén megtalálhatja a megfelelő tranzakciót.

ZEROCO2 VÉDJEGY

 

Milyen idő intervallumban használható a ZeroCO2 védjegy?

A ZeroCO2 védjegyhasználati jogosultságot a bizonyítvány kiállításától számított egy évig élvezi az ügyfél. A hosszabbítás érdekében ismét ellentételezni kell a kibocsátásait.

Mit kell tenned annak érdekében, hogy ZeroCO2 lehess?

A ZeroCO2.cc oldalon található karbonkalkulátor segítségével gyorsan és egyszerűen kiszámíthatod saját karbonlábnyomod méretét. Ennek ismeretében megteheted a szükséges lépéseket:

annyi fát ültetsz, amennyi elegendő ahhoz, hogy megkösse az éves szén-dioxid kibocsátásodat

vagy

annyi karbonkreditet vásárolsz (végfelhasználásra), amennyi ellentételezi az éves ÜHG kibocsátásodat

Mit tehetsz azért, hogy karbonpozitív legyél?

Több karbonkreditet vásárolsz, vagy több fát ültetsz, mint amennyi saját és családod ÜHG kibocsátásait ellentételezi.

Megtakarításaidat klímavédelmi projektekbe fekteted.

Klímatudatos munkahelyet választasz és klímatudatos politikai erőket támogatsz.

Klímavédő civil szervezeteket támogatsz anyagilag vagy önkéntes munkával.